diverse foto's van de waterboei

Het waterbuoy project

Als je een geel Legohoofd met een zonnepaneel op z’n koppie in de haven van het Marineterrein ziet dobberen, hoef je niet te schrikken. Het is een boei die waterkwaliteit meet. Naar aanleiding van een vraag van de Marineterreinorganisatie is een aantal mensen van Sensemakers aan de slag gegaan met het ontwerpen en bouwen van een meetboei: Het Legohoofd is het eerste werkende prototype.

Sensemakers is een groep mensen die zich professioneel en/of uit interesse bezighouden met ‘Internet of Things’ en al jaren maandelijks bijeenkomen op het Marineterrein om kennis uit te wisselen. Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee om eens gezamenlijk een project uit te werken: Omdat ieder zo zij of haar eigen specialisme heeft, is het gezamenlijk doorlopen van het totale ontwerpproces (van idee tot product) erg leerzaam. Waar de één meer kennis heeft van elektronica, is een ander goed in software schrijven en weer een ander in design.

De keuze voor waterkwaliteit heeft te maken met de wens om zwemmen in de binnenhaven mogelijk te maken. Om als officiële zwemplek te worden aangemerkt moet een lange procedure worden doorlopen: vanaf voorjaar 2016 neemt Waternet dan ook al maandelijks monsters. Maar als de kwaliteit ook maar één keer niet goed is, wordt de plek niet erkend. Als je echter in de stad kijkt zie je dat ook op veel andere plekken wordt gezwommen. Door de jaren is de kwaliteit zo verbeterd dat dit ook goed kan. Slechts een enkele keer (bijvoorbeeld als na een zware regenbui het riool is overgelopen) moet het worden afgeraden.

De eerste versie van de boei start met het meten van de watertemperatuur. Temperatuurwaarden worden doorgegeven via LoRa (een recent ontwikkeld draadloos netwerk waarin Amsterdam aardig vooroploopt). Op Internet (of via een webapp voor je mobiele telefoon) kan vervolgens iedereen zien of het water niet te koud is. De boei voorziet zichzelf van stroom door zonne-energie.

De komende maanden zullen extra sensoren aan de boei worden toegevoegd om steeds meer inzicht te krijgen in het verloop van watereigenschappen zoals zuurgraad en de hoeveelheid zuurstof die is opgelost. In overleg met specialisten van Waternet en waterschappen worden de metingen geanalyseerd en met officiële metingen vergeleken.

Een belangrijk extra doel van het project is ook om meer kennis over waterkwaliteit te delen. In Nederland hebben we goede waterbedrijven en waterschappen, maar in veel delen van de wereld is dat minder goed geregeld. Zowel met scholen als ook met ‘citizen science’ initiatieven, wordt gekeken hoe we gegevens kunnen verzamelen die ons een betere kijk geven op wat er in ons water gebeurt. Belangrijk voor het project is dus ook de kosten van gebruikte onderdelen heel laag te houden: Anders wordt het snel te duur om op meer plekken in de wereld in te zetten.